Het nieuwe college van de provincie Utrecht gaat zich inzetten voor een  duurzame, energiezuinige provincie. De coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie noemt hierbij de punten van betere luchtkwaliteit, versneld bouwen van betaalbare woningen en een gezonde economie voor iedereen.

Ook de natuur krijgt de aandacht door extra geld hiervoor ter beschikking te stellen. Verdere punten van aandacht zijn het openbaar vervoer en het maken van Utrecht tot de fietsregio van Europa.

Voor volgend jaar staan ook de aanpak van laaggeletterdheid en de positie van anders geaarden op de agenda, alsmede meer cultuureducatie op het voortgezet onderwijs.

Alle voorstellen zijn benoemd in het coalitie programma 2019-2023 onder de naam ‘Nieuwe energie voor Utrecht’.

Foto: Provincie Utrecht