Logo verkeersdrukteDe provincie Utrecht wil het verkeer veiliger maken. In 2017 en 2018 maakt de provincie extra geld vrij voor het verkeerseducatie- en voorlichtingsprogramma, zodat dit vanaf…

2017 in de hele provincie Utrecht beschikbaar is. Dit programma richt zich op het gedrag van verkeersdeelnemers, want dit is een belangrijke factor bij het ontstaan van verkeersongevallen. Maar ook het vergroten van kennis van verkeersregels en vaardigheden komt aan bod.

Ongevalsanalyses laten zien dat vooral jonge en oudere fietsers maar ook beginnende autobestuurders kwetsbare groepen zijn. Voor deze groepen organiseert de provincie Utrecht educatieve en voorlichtingsactiviteiten voor onder meer leerlingen van basisscholen en oudere fietsers. Vanaf dit jaar worden provinciebreed ook kinderdagverblijven en de andere scholen benaderd om deel te nemen aan verkeerseducatie en -voorlichting.