Logo Provincie UtrechtDe provincie Utrecht krijgt er op 1 januari 2019 waarschijnlijk drie gemeenten bij. Naar verwachting fuseren dan Vianen, Leerdam en Zederik in de nieuw te vormen gemeente…

Vijfheerenlanden. De nieuwe gemeente komt dan in de provincie Utrecht te liggen. Dat blijkt uit het herindelingsbesluit van de provincie Utrecht deze week.

Omdat Leerdam en Zederik nu nog onder Zuid-Holland vallen is het noodzakelijk dat de provinciegrens van Utrecht wordt opgeschoven. De hierdoor ontstane discussie heeft ervoor gezorgd dat de gemeentelijke fusie een jaar later plaatsvindt dan gepland.

De gemeenteraden hebben in meerderheid een voorkeur voor Utrecht uitgesproken. De ambtelijke organisaties gaan vermoedelijk al wel in 2018 samen.