Met inbreng van eigen grond is de provincie Utrecht een procedure van vrijwillige kavelruil gestart, waarbij grondeigenaren een perceel kunnen inbrengen of aankopen. Hierbij gaat het om grond in de omgeving van Groot Mijdrecht Noord-Oost, Wilnis-Vinkeveen, de Oostelijke Vechtplassen en/of het Gagelgebied. De vrijwillige kavelruil is van belang om de natuurdoelen in het gebied te halen en agrarische bedrijven toekomstbestendig te maken. Dit wordt gerealiseerd door bijvoorbeeld het vergroten van een huis- of veldkavel.