Logo Provincie Utrecht4Als Utrecht de Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik op 1 januari erbij krijgt door de fusie met Vianen, wordt de provincie een stuk groter. In één keer komen er zo’n 35 duizend…

nieuwe inwoners bij en ruim 110 vierkante kilometer extra grond en is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een feit.

Daarmee zijn de groeistuipen van Utrecht nog niet voorbij. Want nu lijken ook aan de noordkant van de provincie gemeenten zich bij Utrecht te willen voegen. Het gaat om Laren en Blaricum die een fusie met het naburige Huizen boven het hoofd hangt om mogelijk in een later stadium op te moeten gaan in Gooistad, een nieuwe stad van 250 duizend inwoners.

De gemeenteraden van zowel Laren als Blaricum hebben onlangs in grote meerderheid ingestemd met het plan om Noord-Holland te verruilen voor Utrecht.