De provincie Utrecht werkt aan een langetermijndrinkwaterstrategie. Dat houdt in dat de provincie antwoord probeert te geven op de vraag hoe er, met een groeiende …

bevolking, in de toekomst voldoende en schoon drinkwater is.

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf in Utrecht, heeft onderzoek gedaan naar hoe er voldoende drinkwater beschikbaar kan blijven.
Daaruit blijkt dat water uit de grond betrouwbaarder is dan oppervlaktewater.

De drinkwaterstrategie wordt betrokken bij de Omgevingsvisie. Het voorstel wordt in februari voorgelegd aan de Provinciale Staten.

Foto: Provincie Utrecht
waterstrategie