Het college van Gedeputeerde Staten (GS) wil de grootschalige inzet van biomassa voor energie in de provincie Utrecht op langere termijn minimaliseren. Alleen als er geen alternatieve duurzame energiebron beschikbaar is voor het voldoen aan de warmtevraag, vinden Gedeputeerde Staten gebruik van biomassa toegestaan.

Mede op verzoek van Provinciale Staten heeft het college van GS onderzoek laten doen naar de rol die biomassa moet spelen bij de energietransitie. Er is onder meer gekeken naar de CO2-uitstoot, berekend over de hele keten en naar de uitstoot van fijnstof.

Om aan alle afspraken in het Klimaatakkoord te voldoen zijn alle hernieuwbare energiebronnen nodig. De verwachting is dat op langere termijn biomassa steeds minder nodig is als energiebron.