De provincies en het Rijk zijn het eens over de stikstofaanpak. Zij zijn overeengekomen dat bedrijven met een natuurvergunning de bedrijfsvoering kunnen voortzetten als er geen wijzigingen of uitbreidingen plaatsvinden.

Bedrijven die wel veranderingen zoals uitbreidingen plannen, kunnen op twee manieren een vergunning krijgen. De eerste manier is dat er intern stikstofruimte vrij wordt gemaakt. De andere manier is dat men extern stikstofruimte overneemt van bijvoorbeeld bedrijven die geheel of gedeeltelijk stoppen.

Bij beide manieren is in de nieuwe provinciale regels de koppeling met dier- en/of fosfaatrechten losgelaten. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Rijk.

Foto: Provincie Utrecht