De Putkop in Harmelen behoort samen met de locatie Burgemeester Van Zwietenweg tot de grootste kanshebbers voor uitbreiding en ontwikkeling van een nieuw bedrijfsterrein. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad van Woerden een vijftal locaties aangewezen voor uitbreiding van de bedrijfsterreinen in de gemeente. De locaties zijn De Putkop, Van Zwietenweg, Cattenbroek (voorheen Voortuin II), Parallelweg West en Werklint Nieuwerbrug.

Een tussentijdse rapportage geeft aan dat De Putkop en de Burgemeester Van Zwietenweg de minste problemen geven wat betreft milieu, verkeer, financiële en economische haalbaarheid.

De gemeente Woerden is geen eigenaar van de genoemde locaties, maar heeft bij een aantal wel eerste recht van koop.

Foto’s: Gemeente Woerden