Logo Groene EnergieDe PvdA-Woerden houdt op dinsdagavond 29 januari in Plein 7 een gesprek over energietransitie. De PvdA is bezorgd over…

 

geluiden in de media dat “Burgers met lagere en middeninkomens moeten opdraaien voor de klimaatrekening”.
De PvdA streeft naar “sociale duurzaamheid”. Zij wil het graag anders zien: Kun je werken aan de energietransitie op zo’n manier dat gewone mensen er ook voordeel van hebben, dat ze het positief kunnen zien in hun portemonnee?
De vraag wordt voorgelegd aan woningcorporatie GroenWest. En wat kan de gemeente, de provincie, het waterschap doen voor die woningeigenaren en die huurders? En kunnen de wijk- en dorpsplatforms helpen bij initiatieven vanuit bewoners? Iedereen kan hier op 29 januari over meepraten.