Logo BushalteDe Statenfractie van de PvdA wil onderzoeken of het haalbaar is gratis openbaar vervoer te regelen voor mensen met weinig geld. Dit meldt rtvrondevenen.Volgens de partij is het…

voor mensen met een laag inkomen, werklozen en werkzoekenden soms een probleem om een bus- of tramkaartje te kopen. Ook voor ouderen, mensen zonder rijbewijs, mensen met een migratieachtergrond en bewoners van plattelandsgebieden is betaalbaar openbaar vervoer belangrijk.

De PvdA wil dat de provincie onderzoekt of voor deze groep een vorm van gratis openbaar vervoer mogelijk is. De partij heeft daartoe een motie ingediend.