Logo OliepompDe PvdA provincie Utrecht maakt zich opnieuw zorgen over de mogelijke gaswinning in Woerden. Onder Molenvliet ligt het Papekopveld. Het bedrijf Vermilion is concessiehouder maar…

heeft nog geen toestemming voor het daadwerkelijke boren.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben laten weten op voorhand geen bezwaar te zullen maken tegen de boringen, en het te vroeg te vinden om zich uit te spreken tegen boringen. Er zijn nu nog geen concrete plannen voor boringen. Maar toch heeft de PvdA zorgen.

Gas is volgens de partij verleden tijd. Het aanboren van een nieuw gasveld past totaal niet in de plannen om Nederland zo snel mogelijk van het gas te krijgen. De PvdA Utrecht ziet ook liever dat we meer zonnepanelen krijgen.