VVD, GroenLinks en CDA hebben met de PvdA gesprekken gevoerd over toetreding van de PvdA tot de coalitie. De uitkomst van deze gesprekken is voorgelegd aan de achterban van de partijen. Inmiddels hebben alle partijen hun steun uitgesproken voor de gemaakte afspraken. Daarmee staat niets een nieuwe coalitie meer in de weg.

De PvdA zal ook een wethouder leveren. Maarten van Dijk is de beoogde kandidaat hiervoor. Door toetreding van de PvdA tot het college ontstaat er weer een coalitie met een politieke meerderheid.

De partijen zullen tijdens de raadsvergadering van 5 maart een motie indienen met daarin voorstellen tot aanpassing van het CollegeWerkProgramma, ofwel het CWP. De vier partijen hebben afgesproken dat het coalitieakkoord overeind blijft. Het programma wordt op een aantal onderdelen aangepast.

De PvdA kon destijds niet instemmen met het CWP. De gemaakte afspraken en wijzigingen die nu voorliggen zijn voor de PvdA aanleiding om er nu wel mee in te stemmen.

Als de motie wordt aangenomen, zal het CWP worden aangepast en wordt de nieuwe versie gepubliceerd op de gemeentelijke website.