De Werkgroep Woerden van de Partij voor de Dieren heeft een meldpunt vuurwerkoverlast gelanceerd. Inwoners van de gemeente Woerden kunnen op een website melding maken van de overlast die zij ervaren.

Met de verzamelde gegevens wil de werkgroep zichtbaar maken hoeveel mensen zich storen aan de harde knallen, onveilige situaties en te vroeg afgestoken vuurwerk.

Met deze resultaten wil men naar de gemeente stappen om te overleggen hoe het anders kan en moet. Volgens de Partij voor de Dieren veroorzaakt het afsteken van vuurwerk stress bij mensen en dieren en vervuiling door giftige stoffen.

Elk jaar lopen honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. In veel steden heeft dit geleid tot het instellen van vuurwerkvrije zones. Nog niet in Woerden, ondanks verschillende discussies in de gemeenteraad, aldus de partij.