De  Statenleden voor de PVV in de provincie Utrecht hebben uit ongenoegen over de partijleiding hun stem voor de Eerste Kamer aan Forum voor Democratie gegeven.

Men dringt er bij de PVV-partijtop al lange tijd op aan om van de eenhoofdige leiding over te gaan naar een ledenpartij. De bedoeling van hun stemgedrag was om FvD aan een extra zetel te helpen, maar dat is niet gelukt.

De twee leden blijven wel voor de PVV actief in de Provinciale Staten. Daar hebben zij met hun eigen ideeën genoeg te doen, zeggen ze.

Na de huidige zittingstermijn zou het dan misschien wel eens het einde kunnen zijn voor deze fractie.