Logo Progressief WoerdenProgressief Woerden heeft aan het gemeentebestuur vragen gesteld over de gevolgen van huisuitzettingen bij ernstige woonoverlast. Aangezien er een nijpend tekort is aan…

woningen, vindt de partij het voor zo’n bewoner een zorgelijke situatie. Want waar moet iemand die uit huis wordt gezet heen? Volgens Progressief Woerden schijnen er nu al situaties te zijn waarin mensen nergens terecht kunnen. Het college wordt gevraagd hoe met deze huisvestingsproblemen wordt omgegaan en of er wel voldoende zorg voor deze kwetsbare groep is. Ook wil de partij weten of het creĆ«ren van tijdelijke goedkope huisvesting een oplossing is.

Progressief Woerden denkt hierbij aan Tiny Houses, containerwoningen en appartementen in leegstaande kantoren. Dit soort woonvoorzieningen zou de periode kunnen overbruggen tot er voldoende permanente huisvesting voorhanden is, aldus de progressieven.