Logo coc midden nederland Progressief Woerden is tot op heden de enige partij uit Woerden die het stembusakkoord van het COC Midden-Nederland wil ondertekenen. In dat akkoord staat dat er in de…

gemeente aandacht komt voor mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of een trans- of interseksueel zijn. Het gaat daarbij volgens Simon Timmerman, voorzitter van het COC Midden-Nederland, om zaken als veiligheid en het ondersteunen van ouderen, jongeren of asielzoekers. Ook het bevorderen van de zichtbaarheid van deze groepen staat in het akkoord.

Timmerman zegt in RPL Actueel dat het belangrijk is dat als het akkoord is ondertekend, een wethouder verantwoordelijk wordt gemaakt voor de uitvoer er van. Het ondertekenen van het akkoord heeft volgens de COC-voorman alleen zin als er voldoende partijen aan mee doen. De belangenorganisatie is van plan om naar verloop van tijd, bijvoorbeeld op ‘├žoming-outdag’, te kijken wat er van het akkoord terecht is gekomen.

Politieke partijen in midden Nederland kunnen nog tot eind deze maand laten weten of ze het stembus akkoord willen ondertekenen.