De gemeenteraad van Woerden stemt in met het bestemmingsplan voor het appartementencomplex de Pionier in Zegveld.

Omdat er nogal wat bezwaar is tegen het bouwen van het complex op de plaats waar in het verleden basisschool de Pionier stond, lieten de raadsleden zich onlangs ter plaatse voorlichten over het plan. Dat heeft er uiteindelijk niet toe geleid dat aan de wensen van de omwonenden tegemoet kon worden gekomen.

LijstvanderDoes diende een motie in om het verlies aan zon en uitzicht te compenseren door de nieuwe woningen een groene en bloeiende uitstraling te geven. De motie is door de raad unaniem aangenomen.

Foto: Archief RPL Woerden/