Logo Hond0De uitleg die het college van burgemeester en wethouders van Woerden in een raadsinformatiebrief heeft gegeven over de afhandeling van een bijtincident is misleidend. Dat staat in een aan het college gerichte brief geschreven door één van de bij het bijtincident betrokkenen.
Bij dat incident raakte een inwoonster van woerden gewond toen zij door een hond werd gebeten. De briefschrijver die namens het slachtoffer reageert, zegt verontwaardigd te zijn over de conclusie van burgemeester en wethouders dat er adequaat en zorgvuldig is gehandeld.
Er is vooral kritiek op de tijd die het duurde alvorens een muilkorfgebod werd opgelegd. De briefschrijver zegt dat bij hem een beeld is ontstaan van een arrogante burgemeester en college die zichzelf een compliment geven en veiligheid van inwoners niet belangrijk vinden.