Logo Geld 3Raadsleden in Woerden, krijgen maximaal 1200 euro per vier jaar voor de aanschaf van computerapparatuur en software om hun raadswerk te kunnen doen. Dat staat in een raadsvoorstel dat deze…

maand wordt behandeld.

Met de mogelijkheid om zelf een computer aan te schaffen moet worden voorkomen dat de gemeente een bepaald type computer of tablet voorschrijft die niet aansluit op de individuele behoefte. De mogelijkheid om een computer in bruikleen te krijgen komt te vervallen. Voor fractieassistenten blijft die mogelijkheid wel bestaan.