In de Woerdense gemeenteraad hebben ChristenUnie/SGP en D66 vragen gesteld over een waslijntje op een gemeenschappelijk veldje aan de Prins Hendrikkade.

Bij beide partijen waren enige reacties binnengekomen over het handhavend optreden aldaar. De bewoners werden gesommeerd de was van de lijn te halen en in geval van herhaling zou een boete volgen.

De genoemde partijen vragen het gemeentebestuur op grond van welk artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) handhavend is opgetreden. Ook willen de fracties weten of niet eerst is geprobeerd te bemiddelen.

Verder wordt gevraagd of de APV niet alleen regels moet bevatten die noodzakelijk zijn voor een nette en leefbare gemeente en of het college bereid is om regels te vereenvoudigen of te verwijderen die van onvoldoende nut en noodzaak zijn.