Logo Geld 4 De gemeente Woerden heeft onvoldoende geld beschikbaar om de komende jaren al haar ambities waar te kunnen maken. De afgelopen jaren werd geld uit de…

algemene reserves gebruikt om plannen te kunnen uitvoeren, maar daar moet een einde aan komen. Dat staat in het rapport Taskforces dat aan de gemeenteraad is gepresenteerd.

Als fractievoorzitter van de grootste partij nam Arjan Noorthoek van het CDA, het eerste exemplaar in ontvangst. Hij zegt in RPL Actueel dat het rapport een rol gaat spelen bij het vormen van de nieuwe coalitie. In het rapport zijn voor verschillende een aantal terreinen scenario’s opgenomen.

Het rapport moet de gemeenteraad de komende jaren helpen de financiƫle consequenties van plannen in kaart te brengen. Daarvoor bevat het rapport een aantal rekentools waarmee raadsleden direct kunnen zien wat de gevolgen van hun plannen zijn.

Foto’s: RPL Woerden
13 takeforces
13 takeforces1