Het ambt van burgemeester is aantrekkelijk en waardevol. Dat zegt burgemeester Pieter Verhoeve uit Gouda in het blad Binnenlands Bestuur. Samen met zijn collega uit Dordrecht reageert Verhoeve op de uitkomst van onderzoek dat in opdracht van minister Ollongren is uitgevoerd.

In het onderzoeksrapport staat dat het ambt van burgemeester onhoudbaar, zorgelijk en vol spanningen is. De onderzoekers zien risico’s met betrekking tot de onafhankelijke positie van de burgemeester.