De gemeente De Ronde Venen is een kort geding gestart tegen de bewoners van woonwagencentrum Molenland in Wilnis. Volgens de gemeente blokkeren de bewoners de voorgenomen renovatie en uitbreiding van het centrum.

Er is al jaren onenigheid, ondanks het in 2013 aangenomen raadsbesluit om te renoveren en uit te breiden van zes naar negen woonwagens. Destijds is een contract getekend door beide partijen, maar volgens de gemeente is daar een aantal bewoners op terug gekomen.

Zij willen een grotere uitbreiding en beschuldigen de gemeente van een uitsterfbeleid. De gemeente had al grond aangekocht, het bestemmingsplan gewijzigd en een voorbereidend onderzoek gedaan.

De werkzaamheden kunnen door de tegenstand van de bewoners niet beginnen. Omdat de communicatie tussen de partijen zeer moeizaam verloopt, moet een kort geding op 30 oktober de oplossing brengen.