De reconstructie van de Slotenbuurt in Zegveld loopt een beperkte vertraging op.

De planning was oorspronkelijk dat de reconstructie gereed zou zijn in januari volgend jaar. Bewoners zullen nu iets langer in de rommel zitten.

Wethouder Bolderdijk verwacht dat de oplevering eind maart of begin april 2020 zal plaatsvinden.

De vertraging wordt veroorzaakt over een onvoorzien dikke laag puinfundering die in de bodem is aangetroffen. Dit heeft niet alleen effect op de aanleg van de nieuwe riolering, maar ook op de kabels die moeten worden gelegd.

De gemeente heeft wekelijks overleg met Stedin, Vitens en VodafoneZiggo over de planning en houdt de bewoners en het wijkplatform op de hoogte.