Logo Dorpsplatform KamerikPlatform Kamerik laat weten dat de voorbereidingen aan het Voorhuis in het tweede en derde kwartaal van 2017 al gaan beginnen. De uitvoerende werkzaamheden zullen naar…

verwachting in het voorjaar van 2018 beginnen. Er zal onder andere een grond-, kabel- en leidingonderzoek verricht worden.

De gemeente wil waar mogelijk de inbreng van de bewoners meenemen in het ontwerp en zal in mei de bewoners een uitnodiging sturen voor een bijeenkomst over de herinrichting. Hierna komt de gemeente terug voor een tweede ronde van reacties.