Logo StraatmakerMorgen wordt gestart met de de reconstructie van de Vogelbuurt in Woerden. Tot afgelopen juni konden bewoners meedenken over de herinrichting van hun wijk. Via internet…

is samen met de bewoners een ontwerp opgesteld. Ze wilden onder meer vermindering van geluid, het terugdringen van het parkeerprobleem en meer lichtinval in hun huizen door bomen te kappen.

In de Vogelbuurt worden de komende tijd extra parkeerplaatsen aangelegd. Die moeten de parkeerdruk en foutparkeren in de buurt terugdringen en de veiligheid voor fietsers vergroten.