Logo wegwerkzaamheden3Halverwege volgend jaar worden de wegen in De Kanis gereconstrueerd. In het hele dorp, uitgezonderd de Mijzijde en de Van Teijlingenweg, komen de wegen op palen van gewapend beton …

te staan en daarna voorzien van een betonnen deklaag. Samen met inwoners is deze constructie bedacht om het steeds weer opnieuw verzakken van de wegen tegen te gaan.

Het watersysteem wordt tevens aangepakt. Het zware landbouwverkeer gaat in de toekomst om De Kanis heen. Daarvoor wordt door een aantal bedrijven uit De Kanis een kavelpad door de weilanden aangelegd, dat tijdens de reconstructie ook door het bouwverkeer kan worden gebruikt.

Het hele project neemt 3 jaar in beslag en is begroot op 10,5 miljoen euro. Daarmee moet De Kanis 75-100 jaar uit de problemen door de slappe veengrond zijn. De raad moet in het najaar nog haar fiat geven voor het benodigde extra budget.