In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kan gebruikt frituurvet ingeleverd worden bij het milieustation maar ook bij diverse supermarkten en voetbalverenigingen. Bij de inzamelpunten staat een gele container.

Het inleveren van frituurvet is belangrijk: wanneer frituurvet door de gootsteen wordt gespoeld, gaat het gestolde vet aan de binnenkant van leidingen zitten. Door frituurvet in te leveren bij het recyclepunt, kan dit worden omgezet in biobrandstof. Biobrandstof heeft de laagste CO2-uitstoot van alle energiebronnen.

Kijk voor alle locaties in de buurt op de website frituurvetrecyclehet.nl