Logo VVD WoerdenReem Bakker heeft burgemeester Victor Molkenboer op de hoogte gebracht van de reden van zijn onmiddellijke vertrek uit de fractie van de VVD Woerden. De reden is het verwijt van…

het niet meewerken aan de coalitie 2018-2022 in Woerden. Persoonlijke wethouders ambities zouden coalitie deelname van VVD Woerden verhinderd hebben. De VVD mede-onderhandelaar tijdens de informatieronde van de coalitie onderhandelingen, wakkerde dit beeld verder aan en vanuit de fractie, de campagnecommissie en het bestuur zegt Bakker geen steun ervaren te hebben en zegt hierin ernstig teleurgesteld te zijn. Ook kan hij zich hierin niet vinden.

Bakker gaat als eenmansfractie in de Woerdense raad verder.