Logo Reem BakkerReem Bakker blijft voorlopig als eenmansfractie doorgaan in de Woerdense gemeenteraad. Na het verlaten van de VVD-fractie in het voorjaar heeft hij het zomerreces…

gebruikt om na te denken over zijn politieke toekomst. Hij zegt met veel verschillende mensen te hebben gesproken, zoals mede-politici, inwoners en mensen die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op hem gestemd hebben.

Met veranderingen in de maatschappij verlangen mensen tegenwoordig een ander soort politiek, vindt Bakker. Het is zijn intentie om ook de komende tijd nog veel mensen te spreken en politieke bijeenkomsten bij te wonen, met als doel om die nieuwe soort politiek te ontdekken. Misschien start hij een nieuwe partij of sluit hij zich aan bij een andere partij. Er zijn meerdere mensen zoekende in de Woerdense politiek, zo is hem gebleken.