Inwoners van De Ronde Venen met een laag inkomen kunnen bij de gemeente een speciale regeling aanvragen. Deze heet ‘Iedereen Actief’ en biedt een vergoeding voor een abonnement op de sportschool, lidmaatschap van de sportclub, toneelgroep of muziekvereniging.

Voor het kopen van kaartjes voor musea of het theater biedt de regeling ook een steuntje in de rug, evenals een vergoeding voor zwemles. Voorwaarde is dat het gezamenlijk totaal inkomen niet meer bedraagt dan 120 procent van de bijstandsnorm. In bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt.

De maximale vergoeding bedraagt 100 euro. Als de activiteit goedkoper is dan 100 euro, dan wordt alleen de kostprijs vergoed. De vergoeding is niet bedoeld voor het aanschaffen van materialen zoals sportkleding of muziekinstrumenten. Iedereen Actief is een proef en daarom alleen beschikbaar in 2019.

Het Servicepunt voor wonen, welzijn en zorg geeft meer informatie.