De regels voor het wijzigen van woningen in Nieuwegein zijn aangescherpt. Als men een woning in Nieuwegein kamersgewijs wil verhuren of een woning wil splitsen in meerdere woningen, dan heeft men daarvoor voortaan een vergunning nodig.

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen wordt het effect op de leefbaarheid in de directe omgeving meegenomen. Er wordt gekeken naar de parkeersituatie. Maar ook naar wat er speelt in de omgeving en of er klachten vanuit de buurt bekend zijn.

Verder is er een maximum ingesteld. In een straal van 100 meter rondom de woning mag niet meer dan 10% van de woningen worden gewijzigd.