Logo Provincie UtrechtDe regio Utrecht is het meest kloppende hart en de draaischijf van Nederland. Het gebied rondom de Domstad was al eerder uitgeroepen tot  meest competitieve regio van Europa.

Volgens gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof groeit deze regio de komende decennia fors in aantallen inwoners, banen en verkeersbewegingen. Niet ingrijpen zou betekenen dat de leefbaarheid en bereikbaarheid van stad en omgeving onder grote druk komen te staan.

Verbeek heeft met het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken samen te gaan werken aan de urgente opgaven die in de komende jaren gaan spelen. Door de afspraak met het Rijk betekent dit dat er op korte termijn maatregelen kunnen worden opgestart, aldus de provinciebestuurder.