In de regio Utrecht Zuidwest wordt gewerkt aan meer groen, ruimte voor water en koelte- en schaduwplekken. Daarmee maakt regio zich klaar voor extremer weer dat veroorzaakt wordt door het veranderende klimaat.

De plannen staan in de Regionale Adaptatie Strategie ofwel RAS. Veertien gemeenten in de regio Utrecht Zuidwest werken hiervoor samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht. De aanpak bestaat uit verschillende manieren om de problemen van extremer het hoofd te bieden.

Deltacommissaris Peter Glas roept op om tot drie generaties vooruit te kijken en ook jongeren en het bedrijfsleven bij klimaatadaptatie te betrekken.