Logo giftige gassenDe Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft een voorstel ingediend voor een verbod op het ontgassen door de binnenvaart. Dit zal zorgen voor een betere luchtkwaliteit en is beter…

voor de gezondheid.

Redelijk wat scheepslading wordt vervoerd in vloeibare vorm. Na het lossen blijft in de tank altijd een zekere hoeveelheid van de lading in dampvormige toestand over. Deze wordt in de atmosfeer geloosd, het zogenaamde ontgassen, waardoor schadelijke stoffen zoals benzeen, in de lucht vrijkomen. Dit kan leiden tot geuroverlast, maar ook tot gezondheidsrisico’s voor de bemanningsleden en omwonenden.

De binnenvaartsector wil zelf graag een internationaal ontgassingsverbod. Daar wordt aan gewerkt in Straatsburg, maar de feitelijke invoering hiervan in Nederland zal nog minstens twee jaar duren. Vooruitlopend hadden de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant al een ontgassingsverbod opgenomen in hun Provinciale Milieu Verordening (PMV) en nu ook de provincie Utrecht.