Logo Provincie Utrecht3De 16 Utrechtse regiogemeenten (U16), waar Woerden onderdeel van is, hebben een regionaal plan ontwikkeld voor de toekomst van daklozenopvang en beschermd wonen. Door in te zetten op…

‘zelfstandig wonen met begeleiding’ blijven de inwoners waar het om gaat, op deze manier zoveel mogelijk deel van de samenleving.

De Utrechtse wethouder Kees Diepeveen van Zorg en Welzijn zegt dat we als U16-gemeenten een belangrijke stap zetten door te focussen op ‘zelfstandig wonen met begeleiding’. Diepenveen wil ook samen met de partners ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners ondersteuning en hulp in de eigen wijk krijgen. De veranderingen zijn, meer ambulante hulp, meer professionals in de wijk en iedere gemeente wordt zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning.