Het Woerdense college stelt aan de gemeenteraad voor de regionale brug- en wegverbinding Molendijktracé niet verder te onderzoeken.

Een eerste studie zou uitwijzen dat het Molendijktracé bij Nieuwerbrug als mogelijke regionale verbinding niet het gewenste effect heeft. Het draagt ook nauwelijks bij aan het verminderen van het doorgaande regionale verkeer op het Woerdense wegennet en het is een dure maatregel.

Volgens het Woerdense college is er in de regio bovendien geen draagvlak voor dit tracé. Het onderzoek laat ook zien dat er andere nadelige effecten zijn bij zo’n tracé.

De zuidelijke randweg zou rustiger worden en Rietveld, Barwoutswaarder en de Rembrandtlaan juist drukker. Bovendien zijn de kosten flink hoger dan eerder berekend, onder meer omdat een ongelijkvloerse kruising met het spoor nodig is.

Al met al reden voor het college om deze variant niet verder te onderzoeken.