Reinaerde heeft gereageerd op berichten over de mogelijke sluiting van de zorginstelling aan de Selma Lagerlöfweg in Woerden. Omdat het al geruime tijd niet lukt om zorg met voldoende kwaliteit te blijven bieden aan de bewoners, gaat men daar een andere oplossing voor zoeken. Begin volgend jaar hoopt men hierover duidelijkheid te kunnen geven.

Reinaerde geeft aan dat het al geruime tijd niet lukt de specifieke zorg te verlenen. Er zijn onvoldoende kennis en vaardigheden. Door krapte op de arbeidsmarkt kan dit niet aangevuld worden. Het gebouw is ook te klein om de intensieve zorg goed te kunnen organiseren.

De specifieke zorg kan beter op andere Reinaerde-locaties of door anderen worden geboden. Men onderzoekt nu met de individuele cliënten wat hun zorgvraag en wensen zijn en wat de mogelijkheden zijn van andere zorgaanbieders en andere plekken.