De reinigingsheffingen 2022 in de gemeente Bodegraven Reeuwijk zijn bekend. Waar landelijk de prijsstijging 3,1% is, is deze in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk beperkt gebleven tot het niveau van de inflatiecorrectie. Dat is voornamelijk te merken in de beperkte kostenstijging van de ledigingen van de containers en de inworpen in de restafvalcontainers. Een groot deel van de inwoners vindt het niet prettig om te betalen voor toegang tot de milieustraat en gingen daarom afval sparen. Wat leidt tot het minder goed scheiden van het afval. Om die reden en op basis van de evaluatie is de ‘toegangsheffing’ tot de milieustraat vervallen.