Het college van B&W neemt als uitgangspunt in de strategienota voor verkeer dat de maximale reistijd per auto tussen de gemeentegrens en een bestemming in Woerden maximaal 1tien minuten zal bedragen.

Daarnaast wil wethouder Noorthoek het doorgaand verkeer uit de binnenstad weren. Dit blijkt uit de strategienota Verkeersvisie die deze week aan de gemeenteraad is gestuurd.

Noorthoek wil een onderzoek laten uitvoeren naar de huidige binnenstadring. Mogelijk zal daaruit volgen dat het nodig is om een randwegenstructuur aan te leggen. Een schatting van de kosten van zo’n ontwikkeling is nog niet beschikbaar.

Momenteel voert de gemeente verkeerstellingen uit langs onder andere de nieuwe zuidelijke randweg en van het verkeer tussen de stad Woerden en Zegveld.