De Rekenkamer Utrecht gaat onderzoek doen naar de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de stad. Hoewel het aantal geregistreerde misdrijven al jaren daalt, neemt de veiligheidsbeleving slechts licht af.

Belangrijke onderzoeksvraag is hoe de handhaving en besluitvorming van de politiek doorwerkt in de praktijk.

Het resultaat van het onderzoek kan worden gebruikt om ontwikkelingen te signaleren, tussentijdse informatie te verbeteren en bijdragen aan toekomstig beleid. Eind dit jaar moet het rapport klaar zijn.