De gemeenteraad van Woerden is op zoek naar drie leden, onder wie de voorzitter, voor de Rekenkamercommissie voor gemiddeld 6 à 7 uur per week.

De Rekenkamercommissie adviseert vanuit een onafhankelijke positie de gemeenteraad over het door de gemeente gevoerde bestuur. Centraal staat het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en de verantwoording daarover.

Verder verricht de commissie onderzoek dat resulteert in onder meer rapporten, brieven en informatiebijeenkomsten die de raad ondersteunen bij zijn kaderstellende en controlerende rol. De Rekenkamercommissie bepaalt, na consultatie van de gemeenteraad, haar eigen onderzoeks-agenda.

Hierbij kiest de commissie vooral onderzoeksonderwerpen met een groot bestuurlijk, maatschappelijk en financieel belang. De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.