Logo KoopzondagSGP voorman Simon Brouwer houdt vast aan de landelijke regeling voor het open zijn van winkels op zon- en feestdagen. Onder die regeling vallen ook 2 paasdag, 2e kerstdag…

en Hemelvaartsdag. In Woerden wordt die regeling ook toegepast. In onze gemeente zijn de winkels daarom maar op 5 zondagen open.

Brouwer zegt tegen RPL op dat punt geen water bij de wijn te willen doen en hoewel dat wettelijk wel mogelijk is, niet van de landelijke regeling te willen afwijken. Hij zegt vast te houden aan het coalitieakkoord. In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dan liggen volgens hem weer alle mogelijkheden open.

De kwestie rond zondagsopening is weer actueel omdat deze week LijstvanderDoes een motie indient om de winkels op zondag open te laten zijn. Vorige week pleitten de VVD, Progressief Woerden en STERK Woerden voor het doen van onderzoek naar het draagvlak voor zondagsopening.