De fractie van ChristenUnie-SGP heeft de gemeente Woerden een Rembrandtbijbel aangeboden. Dat deed de fractie, omdat het deze maand 350 jaar geleden is dat Rembrandt overleed.

Fractievoorzitter Simon Brouwer bood de bijbel tijdens de algemene beschouwingen aan burgemeester Molkenboer aan. Brouwer zei dat met de oplevering van het gemeentehuis naast werkplekken ook rustplekken zijn ingericht en dat er zelfs een boekenhoek is.

Brouwer sprak de hoop uit dat de bijbel op die plaats dient ter inspiratie van alle medewerkers in het gemeentehuis.

Foto’s: Anno Visser