Logo Gemeente IJsselsteinOndanks het negatieve advies van wethouder Van Beukering wil de IJsselsteinse gemeenteraad dat de plannen voor nieuwbouw en renovatie van winkelcentrum… De Clinckhoeff ongewijzigd doorgaan. Dat geldt ook voor de bouw van 33 sociale huurwoningen en een discounter. Eerder mag de gemeente de grond niet overdragen aan de projectontwikkelaar. Een daartoe ingediende motie werd unaniem aangenomen. Bovendien wil de gemeenteraad tijdig en uitvoerig op de hoogte worden gesteld over de voortgang van de gesprekken tussen de marktpartijen en over de mogelijke consequenties van wijzigingen, voordat de grond wordt overgedragen.