Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat begin maart starten met het renoveren van poldergemaal Haanwijk in Harmelen. De renovatie duurt tot medio juli.

Het in 1997 gebouwde gemaal zorgt voor de aan- en afvoer van water in de polder Haanwijk. Na ruim 22 jaar is het toe aan een grote onderhoudsbeurt van bijna alle onderdelen. Zo komen er nieuwe en iets grotere pompen, wordt het gemaalgebouw volledig vervangen, de drijfvuilopslag en -verwerking wordt vernieuwd en het gemaalterrein opnieuw bestraat.

Gedurende de werkzaamheden gaat het bemalen van de polder gewoon door met een tijdelijke pompinstallatie naast het gemaal. De werkzaamheden vinden voornamelijk op en nabij het gemaalterrein plaats.

Wel is er zo nu en dan in- of uitrijdend bouwverkeer. De werkzaamheden worden met verkeersborden langs de doorgaande weg aangegeven.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden