Deze week hebben de gemeenten van Gouda, Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard hun plannen gepubliceerd voor de Regionale Energie Strategie Midden-Holland. Dit gebeurt nadat bij een perspresentatie op 16 april bleek dat inwoners vrijwel niet geïnformeerd zijn of bij overleggen worden betrokken.

Uit de plannen blijkt dat de vijf gemeenten gaan inzetten op zonne energie. Met deze keuze gaan windmolens voorlopig in de ban.
Het plan van RES 1.0 moet voor 1 juli worden goedgekeurd door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen.