Logo Baggeren1Het reservaat Demmerik in polder Groot Wilnis-Vinkeveen wordt opgeknapt. De werkzaamheden bestaan onder andere uit baggeren en sommige percelen worden afgegraven.

Het is de bedoeling dat het reservaat wordt omgevormd tot nat schraalland en drasland met plassen. Ook wordt de openheid weer hersteld. Verder komen er kleine moerasstukken met laag riet. Om het gebied in de toekomst goed te kunnen onderhouden worden de paden en bruggen opgeknapt.