Logo Afval 2Het aantal kilo’s restafval per Woerdenaar is vorig jaar met 31 kilo afgenomen. De hoeveelheid daalde per persoon van bijna 195 kg in 2016 naar 164 kg in 2017. Het percentage…

gescheiden huishoudelijk afval is daardoor toegenomen naar 65,2 procent. Eind 2016 stond de teller nog 60,4 procent. De gemeente noemt het een stap in de goede richting naar de Rijksdoelstelling van 100 kg restafval per persoon in 2020.

Ruim twee derde van de inwoners krijgen een teruggave op de afvalstoffenheffing. In totaal wordt bijna 340 duizend euro teruggegeven aan de inwoners. Per huishouden varieert het teruggavebedrag tussen de vijf en veertig euro. De teruggave wordt verrekend met de afvalstoffenheffing 2018, die samen met de gemeentelijke belastingaanslag eind deze maand bij inwoners op de mat valt.